Forside

Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability (DTU Biosustain) er et internationalt, tværdisciplinært forskningscenter på Danmarks Tekniske Universitet. Centeret sigter mod at udvikle ny viden der understøtter, at man kan transformere den eksisterende, oliebaserede kemikalieindustri til en mere bæredygtig, biobaseret industri.

Centerets forskning fokuserer på at tilvejebringe den knowhow, der skal til for at designe og konstruere de højtspecialiserede cellekulturer – såkaldte cellefabrikker – der skal til, for at biobaseret industriel kemikalieproduktion kan konkurrere på kommercielle vilkår.

Centeret vil på det mere grundvidenskabelige felt undersøge hvilket spektrum af kemikalier, det er muligt at fremstille biologisk. På det mere anvendelsesorienterede og ingeniørvidenskabelige plan vil vi forske i ny teknologi, der markant kan reducere omkostningerne til udvikling af cellefabrikker og dermed øge konkurrenceevnen for biobaseret produktion.

Centeret tilstræber, at den viden der udvikles kommer samfundet til gavn, og indgår derfor gerne forskningssamarbejder med industrien samt andre forskningsinstitutioner med henblik på at sikre effektiv teknologioverførsel. Vi udøver endvidere en form for kuvøsefunktion med udviklingen af talentfulde forskere inden for felter, hvor der er stor samfundsmæssig efterspørgsel, samt for skabelsen af nye højteknologiske biotek-virksomheder og arbejdspladser.

Centeret er et internationalt orienteret forskningscenter, med forskningssatelitter i andre lande og hjemmesiden er derfor primært tilgængelig på engelsk.