PhD defence with Cecilie Rendal from Environmental Chemistry and Microbiology (ECM)

Wednesday 13 Feb 13
|
Topic: "The effect of pH on the bioconcentration and toxicity of weak organic electrolytes". Date: Tuesday 19th February 2013, at 3 p.m. 

Who:
PhD student Cecilie Rendal from the Section: Environmental Chemistry and Microbiology (ECM) will present her PhD: "The effect of pH on the bioconcentration and toxicity of weak organic electrolytes"

Principal supervisor:
Associate professor Stefan Trapp

Co-supervisor:
Associate professor Ole Kusk

Examiners:
Associate Professor Eva Eriksson, DTU Environment
Senior Researcher Trine Eggen, Jordforsk, Ås, Norge
Professor Thomas Backhaus, University of Gothenburg

Chairman:
Senior Researcher Hans-Christian Holten Lützhøft 

When:
Tuesday 19th February 2013, at 3 p.m.

Where:
The Technical University of Denmark
DTU Environment
Building 113, room 011
www.env.dtu.dk

Popular danish resume:

Surhedsgraden i overfladevand påvirker forureningstoffers giftighed i miljøet  
Stoffer, der udledes til miljøet, kan være skadelige for dyr, planter og økosystemer. For at vurdere risikoen for miljøet kan stoffernes giftvirkning måles i såkaldte økotoksikologiske tests, hvor man udsætter en testorganisme for en række forskellige koncentrationer af stoffet for at bestemme ved hvilken koncentration, der ses en effekt på 50%. Eksempler på almindelige testorganismer i økotoksikologiske tests er vandlopper, alger, andemad eller regnorme.

Mange af de stoffer, som udledes i miljøet, er pesticider, medicinrester og industrielle kemikalier.

Da disse stoffer ofte er enten syrer eller baser, kan de gradvist optage eller afgive en ladning, når surhedsgraden (pH) i vandmiljøet ændres. På en almindelig dag kan pH i overfladevand svinge mellem 6 og 9, hvorved mange af de syrer og baser, der er tilstede i vandet, enten optager eller afgiver en ladning. Dette påvirker giftigheden af stofferne, fordi en ladning kan gøre det vanskeligere for et stof at trænge ind i en organimse. Afhandlingen påviser at syrer er mere giftige, når pH i vandet er lavt, mens baser er mere giftige, når pH i vandet er højt. For at kortlægge hvilke syrer og baser, der kan forventes at ændre ladningstilstand (og således giftighed) i naturligt overfladevand bruges syrekonstanten: en stofegenskab, der beskriver den pH-værdi, hvor halvdelen af stoffet er ladet og halvdelen neutralt.

Der er helt fastsatte procedurer for hvordan en økotoksikologisk test skal udføres, men et stofs giftighed kan undervurderes, hvis testens pH ikke ligger der, hvor stoffet udviser størst effekt på organismer. For fuldt at belyse effekten af syrer og baser er det således ofte nødvendigt at udføre tests ved flere pH-værdier.

Afhandlingen giver retningslinjer for, hvilke pH-niveauer, der er optimale for økotoksikologiske tests med syrer og baser ud fra stoffernes kemiske egenskaber. Ved brug af disse retningslinjer opstår der færre situationer, hvor et stofs giftighed undervurderes på grund af pH i testen. Afhandlingen giver også nemme og robuste metoder til at fastholde konstant pH i laboratorietests uden at skade testorganismerne – både for vandlopper og for alger.

A copy of the PhD thesis is available for reading at the department

News and filters

Get updated on news that match your filter.