Helle Krogh Johansen

60 millioner til forskning i længerevarende infektioner

mandag 21 okt 19
|
af Anne Lykke, Anders Mønsted

Kontakt

Helle Krogh Johansen
Dr. med., Overlæge
DTU Biosustain
31 22 84 06

Persisterende infektioner og antibiotikaresistens

Ved persisterende bakterieinfektioner udgør antibiotikaresistens først sent i infektionsforløbet den overvejende forklaring på den manglende succes med antibiotikabehandling.

Tidligt i forløbet er der derimod kun meget begrænset udvikling af resistens, og det har derfor stor betydning at afdække alternative mekanismer for de inficerende bakteriers evne til at overleve antibiotikabehandlinger.

I PERFECTION vil forskerne klarlægge såvel resistensudvikling som alternative mekanismer bag bakteriernes evne til at tolerere antibiotika.

Novo Nordisk Fonden bevilger 60 mio. kr. til et forskningsprojekt, der vil bruge mini-organmodeller til at undersøge bakterieinfektioner, som ikke kan behandles effektivt med antibiotika.

Novo Nordisk Fonden bevilger 60 mio. kr. til projektet PERFECTION, som skal undersøge, hvordan såkaldt persisterende infektioner opstår, udvikler sig og i mange tilfælde ender med at blive kroniske.

Bakterier, der forårsager længerevarende infektioner, danner ofte såkaldte biofilm, der gør det muligt for dem at skjule sig for patientens immunforsvar, og som betyder, at infektionen ikke kan behandles effektivt med antibiotika.

Patienter med lungesygdomme i relation til cystisk fibrose og KOL, mavesår og kroniske sår i forbindelse med type 2-diabetes oplever ofte disse infektioner, der fører til store sundhedsmæssige problemer. Endvidere udgør disse infektioner en stor økonomisk byrde for sundhedssystemet.

Bevillingen gives til professor og overlæge ved Rigshospitalet og Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability (DTU Biosustain) - Helle Krogh Johansen.

"I dag ved vi meget lidt om, hvordan persisterende infektioner etableres og tilpasser sig miljøet i patienten. (...) Derfor er dette projekt en vigtig nøgle til at få relevant viden"
Professor og konsulent Helle Krogh Johansen, Rigshospitalet og DTU Biosustain

”I dag ved vi meget lidt om, hvordan persisterende infektioner etableres og tilpasser sig miljøet i patienten. De gængse laboratoriemodeller, der anvendes til at undersøge disse infektioner, er også meget forskellige fra betingelserne i patienten, og derfor er dette projekt en vigtig nøgle til at få relevant viden,” siger Helle Krogh Johansen.

Miniorganer som vært for infektioner

Forskernes strategi er at bruge stamceller fra menneskeligt lunge-, mave- og hudvæv til at udvikle mini-organmodeller, som meget nøjagtigt simulerer omgivelserne i det respektive organ. Stamceller kan nemlig udvikle sig til differentierede multi-cellulære strukturer, som i opbygning ligner det oprindelige væv.

”Vi forventer, at PERFECTION vil give os mulighed for at forudsige, hvordan infektioner etableres og udvikler sig mere præcist, og vi håber, at denne viden kan føre til nye og forbedrede anvendelser i klinikken,” siger Helle Krogh Johansen.

Den kombinerede molekylærbiologiske og medicinske forskning udføres af et konsortium bestående af professor Helle Krogh Johansen (Rigshospitalet og Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability, DTU), professor Thomas Bjarnsholt (Københavns Universitet / Rigshospitalet), lektor Kim Bak Jensen (Københavns Universitet), lektor Manuel Amieva (Stanford University, Californien) og professor Søren Molin (Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability, DTU).

Læs også Rigshospitalets pressemeddelelse om bevillingen her.

Om Challenge Programmet

Bevillingen er givet gennem Novo Nordisk Fondens Challenge program, som er etableret for at støtte og fremme forskning i verdensklasse, der har som mål at finde svar på udfordringer inden for globale teknologi- og sundhedsområder. Denne gang har Novo Nordisk Fonden tildelt Challenge bevillinger til fem projekter for et samlet beløb på lige ved 300 mio. kr.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.