Indkøber til Basic Lab- & Facility Operations

Monday 07 Jun 21

Apply for this job

Apply no later than 11 July 2021
Apply for the job at Center for Biosustainability by completing the following form.

Apply online

Vi søger en serviceminded indkøber til centrets varebestilling.

Stillingen er tidsbegrænset og løber indtil ultimo 2025.

Jobbet
Center for Biosustainability er et forskningscenter på DTU og har henved 300 forskere og specialister, hvis arbejde understøttes af operationelle funktioner til varetagelse af den daglige drift. Under ledelse af centrets Laboratoriekoordinator skal vores nye indkøber varetage ansvaret for centrets varebestillinger, varemodtagelse og kontering af indkøb til regnskab håndteres i overensstemmelse med god forvaltning af offentlige midler. Som indkøber bliver du en del af centerets support-team kaldet ’Basic Lab- & Facility Operations’, der i øjeblikket består af 7 medarbejdere som varetager en række tekniske, praktiske og administrative funktioner.

Som indkøber bliver dine primære ansvarsområder i tæt samarbejde med varemodtagelsen:

  • Bestillinger af varer og tjenesteydelser til centret og til centrets brugere gennem regler for offentlig indkøb.
  • Opfølgning på levering og betaling af bestilte varer og tjenesteydelser.
  • Videreudvikling af standarder og best practices i alle facetter af anskaffelser til et molekylærbiologisk laboratoriemiljø og til sikring af compliance over for DTU’s koncernindkøbsfunktion.
  • Kontraktstyring på anskaffelser af stort udstyr og tjenesteydelser.
  • I samarbejde med Laboratoriekoordinatoren håndtere en pipeline af udstyrsanskaffelser, garantiforpligtelser, servicekontrakter og reparationer forårsaget af nedbrud.
  • Backup funktion i forhold til den daglige drift af varemodtagelsen.

Vores forventninger til dig
Vi forventer, du har en uddannelse som medarbejder, med indblik i den molekylærbiologiske laboratorieverden - evt. laborant, laboratorietekniker eller lignende relevant baggrund.

Erhvervserfaring fra administrative offentlige indkøbsmiljøer og/eller beslægtede områder er en fordel.

Du behersker dansk og engelsk både mundtligt og skriftligt. Du skal f.eks. kunne skrive tekster og vejledninger på begge sprog. Centrets arbejdssprog er engelsk og 2/3 af medarbejderne har andet modersmål end dansk.

Vi forventer, du er god til at planlægge, er meget struktureret og trives med at arbejde selvstændigt.

Kontaktfladen til centrets medarbejdere er stor og akutte servicebehov, der skal imødekommes uden forsinkelse, opstår løbende.  Rummelighed i forhold til at håndtere haste-situationer som service for medarbejderne er derfor vigtig. Et godt overblik og evnen til at udføre mange opgaver på en gang er derfor også kvaliteter vi leder efter.

Herudover skal du kunne beherske gængse IT-værktøjer; Word, Excel, PowerPoint, webbaserede platforme.

Center for Biosustainability forventer, alle medarbejdere er fleksible og kan dække ind for hinanden i forbindelse med ferie og sygdom. Indkøberfunktionen er primært i samarbejde med centrets varemodtagelse, og sekundært i samarbejde med centrets bygningsdrift, glasvask med autoklavefunktioner og substratfremstilling.

Hvad tilbyder vi dig
Du bliver en del af et aktivt og stadigt udviklende forskningsmiljø præget af stort samarbejde med erhvervslivet og andre forskningsinstitutioner, nationalt såvel som internationalt. Vi tilbyder et spændende job med udfordringer og plads til personlig udvikling.

Vi har en uformel og rar arbejdstone, hvor vi fokuserer på, inddragelse og respekt for den enkeltes rum til at varetage arbejdsopgaverne. I dagligdagen lægger vi op til en udpræget grad af selvledelse.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til OAO-S-fællesoverenskomst og organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK/Stat).

Den ugentlige arbejdstid er på 37 timer. Arbejdsstedet er Lyngby Campus.  
Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest mandag den 11. juli 2021. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Laboratorie- og arbejdsmiljøkoordinator Jan Joensen på mail jajoe@biosustain.dtu.dk eller telefon 21 12 73 47.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability (DTU Biosustain)
Recent progress in our ability to read and write genomic code, combined with advances in automation, analytics and data science, has fundamentally changed the scope and ambition of harnessing the potential of biological systems. Big data approaches and analysis of biological systems are key research instruments at the Center. DTU Biosustain utilizes these advances for microbial cell factory design to foster sustainable lifestyles in relation to three application areas: Sustainable Chemicals, Natural Products, and Microbial Foods. Learn more at biosustain.dtu.dk


Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 12.900 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.