Compliance koordinator til stort forskningscenter

Friday 03 Sep 21

Apply for this job

Apply no later than 26 September 2021
Apply for the job at Center for Biosustainability by completing the following form.

Apply online

Vil du spille en vigtig rolle i et godt team og gøre en ekstraordinær forskel på samfundsniveau?

Har du erfaring med compliance-relaterede opgaver i et biologisk laboratorie? Kunne du samtidig se dig selv i et job, hvor din personlige indsats gør en forskel på et højere niveau end i de fleste job? Vil det heller ikke gøre noget, hvis du er omgivet af topforskere fra hele verden, og din opgave blandt andet er at understøtte deres arbejdsmiljø og opfyldelse af lovkravene omkring deres forskningsprojekter? Hvis du derudover gerne vil have en sund balance mellem arbejde og fritid, gode kolleger samt stor selvstændighed ift. dit arbejde, så kan du få hele pakken og mere til lige her.

Når du bliver del af DTU’s Center for Biosustainability er du med til at understøtte udviklingen af nye biologisk baserede og bæredygtige alternativer til traditionelle, fossilbaserede produktionsmetoder. Centrets arbejder skaber grundlaget for eksempelvis bedre og mere bæredygtige fremstillingsprocesser, nye behandlingsformer/medicinske produkter, klimavenlig fødevareproduktion og meget mere. Skåret ind til kernen er vores fokus at finde løsninger på nogle af de største udfordringer i menneskehedens historie, og du skal spille en vigtig rolle for at vores forskere kan opfylde den mission.

Udarbejdelse af vejledninger, dialog med forskere og myndigheder, rapportering…
Som compliance koordinator er dit fokus at sikre, at centrets forskere arbejder efter gældende regler ift. biologiske laboratorier. Det gør du ved at sætte dig ind i de forskellige regelsæt og så derfra koble det til forskernes arbejde med tilhørende udarbejdelse og formidling af vejledninger, anmeldelser til myndigheder m.m. – både på overordnet niveau og ift. konkrete forskningsprojekter.

Du skal hele tiden tænke løsningsorienteret og pragmatisk ud fra, hvordan du kan gøre forskernes dagligdag så nem som overhovedet muligt samtidig med, at vi er i compliance. Konstruktiv dialog med forskerne – der kommer fra hele verden – er derfor en meget væsentlig del af jobbet. Dine primære opgaver bliver at:

 • Udarbejde vejledninger til forskere (fx omkring lagerføring af kemikalier, affaldshåndtering, data management m.m.)
 • Være ansvarlig for daglig efterlevelse og løbende optimering af compliance-processer
 • Vurdere nye projekters risici på fx sikkerhed og aftaler med landene hvorfra vi henter biologiske produkter m.m.
 • Udarbejde rapporter til myndigheder med tilhørende dialog og kontakt
 • Varetage dialog med forskere og indhente informationer som grundlag for sagsbehandling
 • Udarbejdelse af standarder og best practises for compliance
 • Registrere i databaser (kemikalier, reagenser, udstyr, data management planer, etc.)
 • Være sekretær for Arbejdsmiljøudvalget (dagsorden/mødereferater og drift af arbejdsmiljøhandleplan)

Du kommer til at sidde sammen med vores laboratoriesupportteam, hvis leder du sparrer med omkring alt det praktiske ift. laboratorierne. Du refererer til vores Academic Management Secretary (der bl.a. fokuserer på centrets tværorganisatoriske processer), som du sparrer med omkring planlægning, prioriteringer og udførelse af opgaver etc. Hun kommer til at sidde ved siden af dig og hjælpe dig godt på vej fra første dag.

Naturvidenskabelig kandidatgrad og compliance-erfaring
Vi leder efter en profil, der trives med at varetage sagsbehandling, være omdrejningspunkt som tovholder på komplekser processer med mange trin, og som kan få ting til at ske - ved både at kunne sætte skibe i søen og få dem hele vejen sikkert i havn. Du er heller ikke bange for at træffe beslutninger på egen hånd, og du kan samtidig analysere, hvad der er vigtigt, og hvad der er mindre vigtigt – forskernes arbejde og rammerne for dette er altid nummer et.

Da du kommer til at fungere som en forandringsagent, er det også helt afgørende, at du formår at skabe en dialog baseret på forståelse for dine kunder/forskerne. Med denne som grundlag skal du kunne fremlægge løsningsforslag, lytte til feedback og pragmatisk finde den gyldne middelvej, så de kan udføre deres arbejde, og vi stadig er i compliance. Da 70% af centrets medarbejdere er fra lande over hele kloden kræver det også åbenhed og respekt for kulturelle og professionelle forskelle. Derudover rummer dit CV:

 • En naturvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau
 • Erfaring med compliance-relateret arbejde fra biologisk laboratorie
 • Evne og motivation for at arbejde hands-on med komplekst juridisk stof
 • Administrative evner og sans for detaljerne – også på de mere rutineprægede opgaver
 • Evne for at fortolke regler med forståelse for brugernes arbejde – vi skal forenkle, ikke komplicere
 • Gode engelskkundskaber, skriftligt og mundtligt

Dit nye team
Din nye arbejdsplads er DTU’s hovedcampus i Lyngby. Her får du 7 gode kolleger i det, vi i daglig tale kalder laboratoriesupporten. Vi sørger for, at tingene spiller med fokus på driften af laboratorierne. Ud over din egen funktion har vi ansvar for bl.a. indkøb, lager, sterilisation af udstyr, produktion af substrater samt alle slags viceværtopgaver og laboratorierelateret administration. Stemningen er god, og der er stor lyst til at hjælpe hinanden.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst for Akademikere i Staten.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest mandag den 26. september 2021. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Academic Management Secretary, Hanne Varmark på 9351 0658 eller hvar@biosustain.dtu.dk

The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability (DTU Biosustain)
Recent progress in our ability to read and write genomic code, combined with advances in automation, analytics and data science, has fundamentally changed the scope and ambition of harnessing the potential of biological systems. Big data approaches and analysis of biological systems are key research instruments at the Center. DTU Biosustain utilizes these advances for microbial cell factory design to foster sustainable lifestyles in relation to three application areas: Sustainable Chemicals, Natural Products, and Microbial Foods.

Learn more at biosustain.dtu.dk

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 12.900 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.